Om vårt hållbarhetsarbete

 Better Tomorrow Plan – Sodexos plan för en hållbar framtid

”Better Tomorrow Plan” är ett globalt och långsiktigt program som hjälper oss som företag med utmaningen att bidra till ett mer hållbart samhälle. Det som utmärker ”Better Tomorrow Plan” och som också är programmets styrka, är att alla våra intressenter (medarbetare, kunder, konsumenter, leverantörer och institutioner) deltar i arbetet med att skapa ständiga förbättringar. Vår plan omfattar alla 80 länder där vi har verksamhet och bygger på fyra prioriterade löften som vi mäter, följer upp och redovisar.

De fyra prioriterade områdena är:

  • Att utveckla våra medarbetare samt främja mångfald
  • Att minska vår miljöpåverkan
  • Att främja näringsriktiga måltider, hälsa och välbefinnande
  • Att birda till lokal samhällen där vi har verksamhet

Programmets styrka bygger på ett samarbete mellan oss och alla våra intressenter som deltar i arbetet med att skapa ständiga förbättringar. Genom de aktiviteter och de mål vi sätter upp inom dessa områden kan vi tillsammans med våra intressenter ta ledningen för en hållbar utveckling.

Erkänt ledande inom hållbarhet

Under flera år har vi tagit emot utmärkelser för våra insatser och vår utveckling inom hållbarhet. Bland dessa ingår Dow Jones Sustainability Indices, ett globalt index för uppföljning av finansiella resultat hos världens ledande hållbarhetsdrivna företag. Indexet bygger på analyser av ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer hos företagen och Sodexo har topprankats tio år i rad som Global Industry Leader i sin bransch. RabecoSAMs årsbok bygger på omfattande analyser av ekonomiska, miljömässiga och sociala kritier hos mer än 2 000 företag i världen. I denna årsbok klassas Sodexo som enda företag i ”Gold Class” i vår bransch.