Matsalen

   
   

Matsalen är det perfekta rummet för det större sällskapet. Här dukade husfrun upp till festmiddagar för Johan Wilhelm Lyckholm och hans vänner. Konferenslokal med pc-kanon, högtalare, blädderblock, whiteboard, trådlöst nät.

Storlek 47m²
Platser Platser
Bio bio 44
Skol skol 24
U-bord ubord 20
Styrelse styrelse 22
Öar oar 20