Salongen

   
   

I salongen hördes på den gamla goda tiden klingande champagneglas och en massor av skratt. Här finns möjlighet till olika sittningar beroende av konferensens karaktär.

Konferenslokal med pc-kanon, högtalare, blädderblock, whiteboard, trådlöst nät.

Lokalen lämpar sig bra för skol eller biosittning.

Intill salongen ligger två trevliga grupprum, rosa rummet och blå rummet.

Storlek 43m²
Platser Platser
Bio bio 40
Skol skol 24
U-bord ubord 18
Styrelse styrelse 22
Öar oar 20