Biljardrummet

   
   

Biljardrummet är unikt utformat och inbjuder till spännande föredrag, där ni kan välja mellan flera olika sittningar. Konferenslokalen är utrustad med pc-kanon, högtalare, blädderblock, whiteboard, trådlöst nät. I anslutning till denna lokal finns fler mindre rum för grupparbete och pauser.

Intill Biljardrummet ligger Lyckholms gamla rökrum. Perfekt både som grupprum och fikarum med sina bekväma soffor.

Lokalen lämpar sig bäst för mycket bildvisning då ljusinsläppet är begränsat.

Storlek 45m²
Platser Platser
Bio bio 30
Skol skol 22
U-bord ubord 18
Styrelse styrelse 20
Öar oar 18