Kontoret

   
   

Konferenslokal  för de informella mötena eller grupparbete med pc-kanon, högtalare, blädderblock, whitebord, trådlöst nät, hörslinga. Tillgång till två mindre grupprum i anslutning till konferensrummet. Ligger på entréplanet strax innanför den vackra hallen.

Lokalen är tillgänglighetsanpassad.

Storlek 30m²
Platser Platser
Bio bio 25
Skol skol 18
U-bord ubord 16
Styrelse styrelse 16
Öar oar 12