Dressinen

   
   

Dressinen är populärt mötesrum för grupper upp till 9 personer i styrelsesittning.

Lokalen har takmonterad pc-kanon, trådlöst internet, whiteboard, blädderblock, garderob, konferensblock, pennor, flaskor med kolsyrat och stilla vatten.

Storlek 24m²
Platser Platser
Skol skol 8
Styrelse styrelse 8