Ång-Tendern

   
   

Ång-Tendern är en sammanslagning av våra två minsta lokaler Ångloket  och Tendern och blir då en trevlig lokal på 32 kvm för 16 personer i styrelsesittning eller skolsittning.

Lokalen har takmonterad pc-projektor, trådlöst internet, 2 whiteboards, 2 blädderblock, garderob, konferensblock, pennor, flaskor med kolsyrat och stilla vatten.

Storlek 32m²
Platser Platser
Bio bio 30
Skol skol 16
Styrelse styrelse 16