Viken

   
   

Möteslokal på 51 m2 för upp till 30 deltagare.

Storlek 51 m2m²
Platser Platser
Bio bio 30
Skol skol 30
U-bord ubord 20
Styrelse styrelse 20
Öar oar 30