Grupprum

   
   

 

Kobben, Skäret & Holmen

Har flera olika möjligheter till dukningar, sittningar, presentationer. Lämpligt för upp till 25 personer.

Storlek 25 m2m²
Platser Platser
Bio bio 25
Skol skol 16
U-bord ubord 12
Styrelse styrelse 12
Öar oar 18