Kontakter

Hotell Björkens växel: 090-108700

Hotell Björkens bokning: 090-108721 (gäller sjukvården)

Hotell Björkens fax: 090-108999

Hotell Björkens e-mail: hotell.bjorken.se@sodexo.com

Onkologsjuksköterska Anna:

090-108712 alt. 090-785 35 50

Jobbar mån-fre dagtid

Onkologsjuksköterska Cecilia:

090-108713 alt.090-785 39 39

Jobbar mån-fre dagtid