Patient

Den här sidan vänder sig till dig som ska bo som patientgäst på Hotell Björken.

Du, och eventuell anhörig bokas av sjukvården och har då möjlighet att bo i hotellmiljö istället för på sjukhuset under din vårdtid på Norrlands universitetssjukhus (NUS).


 

 

 

Norrlands universitetssjukhus

Vi är två specialistsjuksköterskor inom onkologi anställda av cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus med placering på Hotell Björken.

Vi samarbetar med Cancercentrums olika verksamheter, onkologmottagningen, strålbehandlingen, vårdavdelningarna och hematologen.

Vi har även nära samarbete med den paramedicinska personalen som dietister, kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Vår uppgift är att ge dig medicinsk rådgivning och behandling samt trygghet och psykosocialt stöd exempelvis:

  • såromläggning
  • behandling av de sidoeffekter som kan orsakas av strålbehandlingen
  • hjälp med anpassning av kosten i samråd med dietist och hotellets kök
  • samtalsstöd m.m.

Våra rum finns på bottenvåningen, fråga gärna i receptionen

Vi arbetar dagtid alla vardagar.

Besöken är kostnadsfria.

Vi som jobbar som sjuksköterskor är:

AnnaHellstrom

Anna Hellström

Onkologisjuksköterska

e-post: anna.hellstrom@regionvasterbotten.se

Internt nummer på hotellet: 8712

Tel. 090-785 35 50

Mobil 076-770 63 47

CeciliaEk

Cecilia Ek

Distriktssköterska

e-post: cecilia.ek@regionvasterbotten.se

Internt nummer på Björken: 8713

Tel: 090-785 39 39

Mobil: 076-770 39 39

 

greenHandshakeSe hela broschyren här.