Kvalitet & Miljö

Så här jobbar vi med Kvalitet och Miljö

Sodexo AB har noggrant utarbetade rutiner och instruktioner gällande Kvalitet & Miljö vilka vi följer.

Exempel på detta är:

  • Restaurangen följer egenkontroll programmet på livsmedelshanteringen
  • Enbart godkända leverantörer används
  • Sorterar matavfall, plast, plåt, glas, wellpapp, tidningar, batterier och porslin
  • Använder enbart miljöanpassade kemikalier
  • Arbetar med torra städmetoder eller moppsystem där det krävs (mindre vattenförbrukning)
  • Utbildning till all städ/våningspersonal
  • Regelbundna kontroller av doseringsapparaturer
  • Försöker handla lokalt och samordna beställningar

Miljöpolicy >
Kvalitetspolicy >