Equality certifierat

Hotell Björken är Equality certifierat av Turism för alla i Sverige

Detta innebär att anläggningen är tillgänglig för personer med funktionshinder är därmed bättre tillgänglig för alla.
Det finns inga onödiga hinder i form av nivåskillnader, trånga passager e t c vilket underlättar och gör
vistelsen trivsam även för ex barnfamiljer m fl.