Stora salen

   
   
Storlek 77m²
Platser Platser
Bio bio 90
Skol skol 70
U-bord ubord 30
Styrelse styrelse 20
Öar oar 50