Åmhällen

   
   
Storlek 104m²
Platser Platser
Bio bio 60
Skol skol 40
U-bord ubord 20
Styrelse styrelse 24
Öar oar 40