Miljö

Vår Svanenlicens gör att vi sätter miljön i fokus på Nynäs Havsbad.

För oss på Nynäs Havsbad är det självklart att arbeta med miljön i fokus.
Vi är både Svanenmärkta sedan 2007 och ISO certifierade sedan 2011. Detta ger oss ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt i miljöfrågorna och Ni som gäst kan känna trygghet med  att vi lever upp till Era och marknadens krav inom miljöområdet samt att vi följer lagar och förordningar.

Vi arbetar aktivt med att ständigt minska den miljöbelastning som vår verksamhet förorsakar. Detta gör vi genom effektivare användning av energi transporter, förbrukningsartiklar och råvaror. Vi källsorterar och ska minska avfallsmängderna från vår verksamhet samt säkerställer ett miljöriktigt omhändertagande av uppkommet avfall.

För att driva ett aktivt och utvecklande miljöarbete håller vi fortlöpande utbildning för  våra medarbetare samt för en nära dialog med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer. Vi har en miljögrupp som fångar upp medarbetarnas förbättringsförslag och vi går interna miljöronder.

Miljöarbetet skapar engagemang och är både intressant och lärorikt. Vi har valt att 2012 fokusera på att vårda våra resurser ex inredning och tekniska utrustning så att det håller längre. Genom att vårda det vi har och följa serviceinstruktioner och anvisningar på rätt sätt skapar vi ökad medvetenhet och förståelse hos alla anställda för hur vi alla kan bidra för en bättre miljö. Vi kan alla ta ett större ansvar att motverka det konsumtionssamhälle vi har. Hos oss har resurshantering blivit något av ett ledord!