Our menus

(Only in Swedish)

restauranglogga
 

Veckomeny v.42            Lunch- och middagsmeny

 

Veckomeny v.41            Lunch- och middagsmeny

 

Helgmeny v.41               Helgmeny